Audyt SEO

Audyt SEO jest rozbudowaną analizą Twojej strony internetowej pod kątem szeregu elementów mających istotny wpływ na pozycjonowanie oraz pozyskiwanie ruchu z wyszukiwarki. Pozwala on zidentyfikować zarówno mocne jak i słabe punkty serwisu oraz co najistotniejsze, wyeliminować znalezione błędy utrudniające bądź uniemożliwiające skuteczne działania SEO. Punktem wyjścia każdego audytu jest zbadanie aktualnej widoczności serwisu w wyszukiwarce Google oraz ocena jego potencjału. Następnie analizujemy poszczególne elementy techniczne związane z budową strony oraz